DEN 25:E ÅRLIGA SKIVBASAREN ÄR INSTÄLLD!

Tyvärr ställer vi 2009 in den årliga skivmässan för att återkomma nästa år. Detta pga av att tid inte funnits under våren och sommaren att planera och förarbeta så mycket som behöves för att få en fungerande basar med många utställare och många besökare.