ALAN JACKSON (US) TILL NORGE OCH SVERIGE MED FÖRAKT: JOEY & RORY FEEK (US)

10 augusti 2011, Vilsta, Eskilstuna, SE - 12 augusti, Stevneplassen, Skien, NO - 13 augusti, Forus travebane, Stavanger, NO.

www.alanjackson.se>/A>

Det dröjde nästan 25 år innan Jackson dök upp här i Norden för två år sedan, och så kommer han nu tillbaka! Han måste älska Skien och Eskilstuna!