(4:e versionen, jan 2013) MR MUSIC SATTES I KONKURS 28 SEPTEMBER 2011 UTGIVNINGEN FORTSÄTTER FRÅN INPRODICON, MEN UTAN THOMAS BUSKHAGEN, SOM ISTÄLLET KOMMER STARTA EN NY SAMLINGSPLATTA FÖR COUNTRYMUSIK!

I samarbete med Sv. Countrymusikföreningen/Country News kommer Thomas Buskhagen som sedan 1988 producerat 263 samlingsskivor för Mr Music Country att börja ge ut en ny samlingsplatta MR COUNTRY PRESENTSi egen regi så snart som möjligt och med samma inriktning som "gamla" Mr Music Country!

Thomas Buskhagen varken vill eller får fortsätta med "nya" Mr Music Country i samarbete med InProdicon därför att de nya ägarna inte vill använda genuin 'independent' countrymusic.

Enligt de två album som InProdicon runt 8 december 2011skickade ut till tidigare medlemmar i Mr Music Country, så kommer innehållet från tämligen långt tillbaka i tiden. Bara fyra låtar är från 00-talet, 16 från 90-talet, 6 från 80-talet och 2 från 70-talet. Alla spår tycks tagna från back-kataloger, ett material som man kan köpa för 99 kr på bensinstationer eller var som helst i handeln och för dessa 99 kr kan man då få fyra CD:n med de flesta av dessa låtar och ytterligare ca 50 stycken! Inga låtar kommer från artisterns senaste plattor! Alla låtar kommer från s.k. 'major labels', i detta fall Sony.

Även CD nr 12 - 2011 innehöll bara gammalt material och likadant var det med platta nr 1 - 2012. InProdicon har det inte lätt med att få tillstånd för ny fräsch countrymusik! Och så har det fortsatt månad för månad.

Thomas kommer att via många institutioner, företag, klubbar, föreningar etc. att snart skicka ut en enkät i hela Skandinavien för att pejla underlaget för den nya samlingen, MR COUNTRY PRESENTS: (plus en undertitel som varierar med varje ny skiva). På samlingens rygg kommer stå WARNING: This is real country music No. 1 - 2013 (CN 201301).

InProdicon har aviserat att i Danmark läggs Mr Music Country ned och då förstås nog att InProdicon ämnar att även lägga ned utskick till Finland. Hur det går med Norge blir vi nog snart varse.

I övrigt kommer MR COUNTRY PRESENTS att på alla sätt ges ut som på "gamla" Mr Musics tid. Dock kommer priset att sänkas till 125 kr för de som betalar i förskott. Med första utgivningen följer då två inbetalningsavier - en för första och andra skivan på SEK 250 samt en avi på SEK 135 för dem som i fortsättningen betalar i efterskott. Dessutom kommer skivomslaget att få annan lay-out och bli mera lättläst än under de senaste tre åren. Mer om allt detta följer efter hand i denna spalt. Klicka nu på mr.country@countrynews.nu och bli medlem i MR COUNTRY PRESENTS och få en ny fräsch CD varje månad med 14 olika arister ofta med Texas-prägel!