KLUBBMÖTEN PÅ TORSDAGAR Å COUNTRY NEWS/SV. COUNTRYMUSIKFÖRENINGEN

Countrymusik för initierade. Varje torsdag har Sv. Countrymusikföreningen (Country News) öppet hus för "de inbitna" (kallas även för Gubbhyllan!) kl 16-18 på Kolonig. 7. Fika, skivor, gemytlighet, häftiga diskussioner och "riktig" countrymusik i alla dess former. Inget inträde.