AVESTA JULSHOW

infaller fredag/lördag 14-15 december 2007 och består i år av BECKY HOBBS och RICK SOUSLEY samt RED JENKINS. Alla kompas av THOMAS HAGLUNDs band. Kan detta bli bland de bästa julshowerna hittills?